Transformatory impulsowe

TRANSFORMATORY IMPULSOWE

Transformator w zasilaczu impulsowym jest jednym z najdroższych i najbardziej skomplikowanych podzespołów. Wykonanie transformatora ma bezpośredni wpływ na podstawowe parametry elektryczne zasilacza, decyduje w sposób zasadniczy o bezpieczeństwie urządzenia oraz o jego trwałości i niezawodności. Przede wszystkim konieczny jest właściwy projekt wykonany w oparciu o gruntowną znajomość skomplikowanych zjawisk zachodzących w transformatorze oraz własności materiałów magnetycznych. Producent ze swej strony musi zapewnić powtarzalność wyrobów i bezwzględne spełnienie wymogów stawianych przez normy bezpieczeństwa. 

Właściwości: 

  • zakres mocy przenoszonej od 5 do 600 W

 

 • zakres częstotliwości pracy do 100 kHz
 • wykonania bez szczeliny:
  do przetwornic jednotaktowych (ang. forward), przeciwsobnych
  (push-pull), mostkowych
  oraz ze szczeliną (szlifowana kolumna środkowa):
  do przetwornic dwutaktowych (flyback)
 • zapewnione drogi upływu (pomiędzy uzwojeniami w transformatorach wymagających zgodność z odpowiednimi normami) – najczęściej 6 mm zgodnie z PN-93/T-42107 
 • zapewniony zgodny z normami sposób wyprowadzenia uzwojeń 
 • druty nawojowe w podwójnej izolacji, izolacja pomiędzy poszczególnymi warstwami uzwojenia 
 • sposób nawijania zgodny ze specjalnymi wymaganiami (np. ograniczenie indukcyjności rozproszenia, minimalizacja zjawiska naskórkowości itp.) 
 • impregnacja próżniowa z wykorzystaniem atestowanych materiałów i lakierów izolacyjnych